אודות אמונה עמוקה - תפילות בקבר יונתן בן עוזיאל בעמוקה

אמונה עמוקה - תפילות לזיווג ומוצרי יודאיקה

כל המוצרים באתר הונחו ובורכו על קבר התנא יונתן בן עוזיאל

טלפון לבירורים 054-7691570

אודות

»
אודות

התנא יונתן בן עוזיאל עמוקה

אודות תמונה 1
אודות תמונה 2
אודות תמונה 3

אתר אמונה עמוקה

כאן תוכלו להעלות את תפילותיכם עד כסא הכבוד בתפילה מעצימה ומרגשת. החנות הוותיקה והמקורית בפתח קברו של התנא מעמוקה יונתן בן עוזיאל.

דרך אתר זה אלפי מבקרים פונים לבקש תפילות וסגולות לזיווג,בריאות,ילדים ופרנסה ועוד....

כל התפילות מבורכות בקבר התנא !!!!! וכל המוצרים הונחו וברכו על קבר התנא!!!!!!

 

קצת על התנא יונתן בן עוזיאל:

חי בשנים ג' תר"פ עד ג' תש"פ

תנא בדור הראשון של התנאים,חי כמה עשרות שנים לפני חורבן בית שני,חיבר את " תרגום יונתן", תרגום הנביאים לארמית.

תאריך פטירתו ויום ההילולה הוא כ"ו בסיון

גדול תלמידי הלל הזקן

תנו רבנן: שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלושים מהם ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבנו, ושלושים מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, עשרים בינונים, גדול שבכולן – יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן-רבן יוחנן בן זכאי.

אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל: בשעה שישב ועוסק בתורה כל עוף שפורח מעליו מיד נשרף, (רש"י: שהיו מלאכי השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו, ותוספות פירשו: שהדברים שמחים כנתינתן בסיני שנתנה תורה באש) (סוכ כ"ח). תרגום של נביאים יונתן בן-עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ת' פרסה על ת' פרסה, יצאה בת-קול אמרה מי הוא זה שגילה סתרי לבני-אדם, עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: אני הוא שגיליתי סתרייך לבני-אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל, ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצאה בת-קול ואמרה לו: דייך, מאי טעמא? דאית ביה קץ משיח (מגילה ג)

נהוג לבקר בציון קברו ,הנמצא בעמוקה, בתקווה שבזכות תפילה במקום הקדוש ,יפתחו שערי שמיים ויימצא זיווגו של האדם המתפלל. מנהג זה נוצר גם בעקבות האמונה שהתנ"א היה רווק אך לעדות זו אין סימוכין ברורים אך בעיקר בעקבות פירושו לדברי התורה: "כי יקח איש אישה חדשה ... ושימח את אישתו אשר לקח.לא יחבל ריחים ורכב,כי נפש הוא חובל".(דברים כ"ד, ה-ו).

ואלה דברי התנ"א יונתן בן עוזיאל: " ודברה התורה בלשון נקבה:הרחים רמז לאישה,ורכב- רמז לאיש. לא לעכב את הקשר בין חתנים לכלות,וכל הכופר בזה...כופר בחיי העולם הבא"..

וכן בעקבות פירושו של רש"י לדברי התלמוד: "כל מי שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם,אמר רבא:והיא עמוקה משאול..."(יבמות י"ז).מפרש שם רש"י:"שאין מוצאים אשה פונים והולכים שם-והיא עמוקה". והבינו כאילו רמז לשם המקום עמוקה,שבתחומו נמצא קבר התנ"א יונתן בן עוזיאל.

סגולות רבות יש למקום זה ,עליהן נרחיב בהמשך ,אך העיקריות שבהן הן התפילה ולהקיף את קברו שבע פעמים.

 

קצת על העבר וההווה,

לפני  כ -30 שנה נולד ילד והילד חלה בצהבת והיה במצב קשה. אימו נדרה נדר שאם יבריא היא תגיע לקברו של התנא יונתן בן עוזיאל ותדאג לנקיון המקום יום יום ,התיישבה לנוח מתחת לעץ בפתחו של הציון הקדוש בתקווה שיענו תפלותיה.

ברוך השם הילד הבריא ,ומאז ועד מותה שמרה האם בקנאות על נידרה וכן קראה לבנה שנולד אחריו יונתן עוזיאל. מאז מותה המשיכו מסורת זו ילדיה ובני משפחתה, אשר עד היום מגיעים לקבר התנא יום יום, במטרה להמשיך את הבטחתה ולהתפלל להצלחתם של בני ובנות ישראל .

מטרתם להפיץ את הברכה של המקום גם לאלו שאינם יכולים להגיע, מכל סיבה שהיא, אך עדיין רוצים להתברך מקדושת הצדיק.

נקווה שיהיה רק לתועלת ולברכה,בשם השם נעשה ונצליח והוא עלינו ברחמיו ירוויח...

 

כל המוצרים באתר בורכו והונחו על קבר הצדיק, וכן כל הברכות מבורכות במקום!